För tillfälligt är kennelhostan utbredd i nordöstra Skåne och därför ber jag er hundägare att vara uppmärksamma på symptom och isolera era hundar för att minska smittospridning. Det bör dock poängteras att normalt sett är kennelhosta ingen allvarlig sjukdom, om än besvärande för hunden. De allra flesta hundar tillfrisknar spontant efter några dagar.

Hur smittar kennelhosta?

Kennelhosta är inte en sjukdom utan ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund som kan orsakas av flera virus och bakterier. De smittämnen som anses vara de vanligaste orsakerna till kennelhosta överförs framför allt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Man kan också överföra smitta via gemensamma vattenskålar eller föremål som hunden tar i munnen. Det är osannolikt att smittas genom miljö om det inte är att hunden luktar på ett område där en annan hund precis hostat/nyst.

Vilka symptom ger kennelhosta?

Typiska symtom är att hunden får plötsliga hostattacker som kan vara någon minut. Hundarna kan hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Det kan nästan upplevas som om hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan men därefter brukar de vara ganska opåverkade mellan hostattackerna.

Hur undgår man att sin hund blir smittad?

Först och främst rekommenderar jag att man vaccinerar hunden årligen. Det som i Sverige i dagligt tal kallas “vaccin mot kennelhosta” är ett vaccin mot antingen bara hundens parainfluensavirus eller ett kombinationsvaccin mot parainfluensa och bordetella. Båda dessa ger upphov till kennelhosta men kom ihåg att även andra virus och bakterier kan ge kennelhosta därför är hunden inte fullständigt skyddad bara för att den är vaccinerad. Det är troligen så att vaccinets skydd är starkast i början så rekommenderar jag att man i största mån vaccinerar på hösten då det är störst risk för utbrott av kennelhosta.

Kennelhosta sprids gärna på tillställningar där det är flera hundar samlade, såsom utställningar, tävlingar och liknande. Därför är det en bra idé att aldrig låta hunden dricka från annan sin egen vattenskål samt ha vattenskålen stående så att inte förbipasserande hundar kan dricka ur den. Dessutom rekommenderar jag att hunden inte får hälsa på okända hundar eftersom dessa kan vara smittade.

Om det finns ett känt utbrott av kennelhosta där man vistas med sin hund rekommenderas förutom ovanstående att hunden heller ej får hälsa på kända hundar då risken är stor att någon av dessa bär smittan. Kennelhostan är väldigt smittsam och sprids snabbt i en hundpopulation.

Vad gör man om ens egna hund börjat hosta eller träffat andra hundar som börjat hosta?

En hund med akut hosta tydande på kennelhosta bör inte träffa andra hundar eller vistas i miljöer där många hundar rör sig. Baserat på vetenskapliga studier bör en hund som har kennelhosta inte träffa andra hundar eller vistas på hundklubb, hunddagis och liknande under två veckor från det att den började hosta.

Då det finns stark misstanke om att hunden kan ha utsatts för smitta, till exempel om den har träffat hundar som sedan börjat hosta, bör hunden inte träffa andra hundar eller vistas i miljöer där många hundar rör sig under tio dagar från det misstänkta infektionstillfället. Detta är baserat på hur lång tid från smittotillfället det tar innan hunden uppvisar symptom på sjukdom.

De flesta hundar med kennelhosta tillfrisknar utan behandling. Hunden behöver lugn och ro och ska inte ansträngas under eller direkt efter sjukdomsperioden. Det är också lämpligt att kontrollera temperaturen på hunden åtminstone dagligen. Om hunden har kvarstående feber, får påverkat allmäntillstånd eller får svårt att andas bör veterinär kontaktas.

 

Kategorier: Hälsa