Många hundar och katter uppvisar diverse problem som vi upplever problematiska. Det kan handla om att katten kissar på olika ställen i hemmet eller att hunden har börjat visa aggressiva beteenden. För att komma till rätta med problemen är det viktigt att hitta grundproblemet och arbeta med detta.

En beteendeutredning börjar med att ni får ett formulär att fylla i om ert djur. Detta formuläret mailas eller postas tillbaka till mig så jag har det tillhanda senast 24 h innan bokat besök.

Ibland är det så att beteendet har sin grund i sjukdom eller smärta, detta är viktigt att utesluta som ett första steg i en beteendeutredning. Därför börjar alla beteendekonsultationer med en veterinärundersökning. Beroende på symptom kan diagnostik såsom blodprov och urinprov bli nödvändigt. Skulle hunden eller katten ha symptom på sjukdom som behöver utredas vidare på klinik skickas det en remiss för detta till valfri klinik.

När sjukdom och smärta är uteslutet fokuseras det på själva beteendeproblemet. Detta är ofta mer komplext än vad man först insett, och här brukar man få arbeta med flera olika aspekter då det sällan finns en snabb lösning på problemet. I vissa fall kombinerar man träningen med medicin. Är problemet av allvarligare karaktär remitteras djuret vidare till en diplomerad hundpsykolog eller kattbeteendespecialist.

Kontakta VetidA

SMS till 0702-51 31 24
Mail till info@vetida.se

Öppettider är tisdagar, onsdagar och lördagar. Vid akuta ärenden hänvisar jag i första hand till jourhavande veterinärer i området.

Följ Vetida på Facebook