VetidA erbjuder kullbesiktningar som hembesök. Fördelar med detta är bland annat att du som uppfödare slipper ta dig till en klinik med alla valparna och att valparna inte utsätts för den smittorisk ett klinikbesök innebär innan deras första vaccination.

Priset för kullbesiktningar är 600 kr per djur. Konstaden för utkörningen är 40 kr/påbörjad mil räknat från centrala Kristianstad. Ombesiktning ingår om denna utförs i Kristianstad.