Hudproblem av olika slags är något av det som djurägare söker veterinär för allt oftare. Det kan handla om klåda, återkommande öronproblem eller hudinfektioner, sår, utslag eller bölder mellan tårna. Hudproblem är ofta komplexa och i många fall krävs det en ingående utredning för att hitta grundproblemet. I vissa fall går det inte att bota själva grundproblemet men det är väldigt viktigt att hitta en behandling som håller symtomen borta i den mån det är möjligt. På så sätt kan man minska risken för återkommande besvär för hunden eller katten, minska risken för sekundärinfektioner och minska risken för kroniska problem som blir successivt svårare att behandla och som ofta ger kroniskt lidande för djuret.

En hudutredning börjar med att du får ett formulär att fylla i som handlar om hundens eller kattens sjukdomshistoria, såsom när problemen började, när de upplevs som värst, tidigare behandlingar och så vidare. Detta formulär tar ni sedan med till besöket så går vi igenom detta tillsammans.

Vid besöket genomgår hunden en klinisk undersökning med fokus på huden och hårlaget.  I de flesta fall tas prover från huden i form av skrapprov, tryckprov, tejpprov och/eller topsprov från öron. I vissa fall tas bakterieodlingar och i andra fall tas blodprover. I vissa fall tas biopsier vilket innebär vävnadsprov från huden. I många fall låter man djuret stå på en strikt eliminationsdiet för att undersöka om hudbesvären kan vara foderrelaterade.

Behandlingen styrs av den underliggande orsaken till problemet. När jag har gjort undersökning och provtagningar ställs en diagnos eller en preliminär diagnos. Utifrån detta läggs en plan med eventuell vidare utredning, behandling och återbesök. I många fall krävs långvarig eller livslång behandling och återbesök är en väldigt viktig del i behandlingen för att undvika återfall.

Kontakta VetidA

SMS till 0702-51 31 24
Mail till info@vetida.se

Öppettider är tisdagar och onsdagar för hembesök. Vid akuta ärenden hänvisar jag i första hand till jourhavande veterinärer i området.

Följ Vetida på Facebook