Hembesök

Priset för ett hembesök består av två delkostnader:

  1. Utkörning
    • Startavgift (inkluderar 10 minuters körtid t/r): 300 kr
    • Efter 10 minuters körtid tillkommer 150 kr per påbörjad 10 minuters körtid t/r.
    • Exempel: Utkörning tar 25 minuter. Kostnaden blir 300 kr + 2×150 kr = totalt 600 kr.
  2. Kostnad för tjänst – varierar beroende på undersökning/behandling.

Notera att det bara utgår en kostnad för utkörning oavsett hur många djur som behandlas per besök. Utkörningen räknas från centrala Kristianstad.

Betalning sker via Swish i samband med besöket.

Besök hos samarbetspartner

Vid besök hos samarbetspartners debiteras ej utkörningskostnad utan du betalar endast för tjänsterna.

Betalning sker via Swish i samband med besöket.

Tjänster

Veterinärundersökning: 550 kr
Utökad veterinär undersökning: 700 kr
Återbesök: 450 kr

Besiktning: 450 kr
Besiktning, kull: 400 kr
Besiktning+ Chipmärkning, kull: 450 kr
Besiktning + Vaccination, kull: 500 kr
Besiktning + Vaccination + Chipmärkning, kull: 600 kr

Vaccination katt/hund: 350 kr
Vaccination i samband med annan åtgärd: 300 kr
Vaccination av 3 eller fler djur från samma hushåll: 300 kr

Vaccination, KANIN, gulsot/kaninpest: 350 kr

Vaccination, HÄST, influensa: 450 kr
Vaccination, HÄST, influensa + stelkramp: 500 kr

EU pass: 450 kr

Chipmärkning: 350 kr

Avmaskningsintyg: 200 kr

Kloklippning i sedering: 1000 kr

Kemisk kastration av hanhund: 1250 kr

Kastration hankatt: 900 kr
Paketpris kastration hankatt, Chipmärkning + Vaccination: 1250 kr

Avlivning katt/liten hund (under 10 kg): 1200 kr
Avlivning mellanstor hund (10-25 kg) 1400 kr
Avlivning stor hund (över 25 kg) 1600 kr

Receptarvode vid besök 100 kr annars 150 kr

Avbokning för sent (senast 24 innan): 350 kr

Vid frågor eller för övriga prisuppgifter, vänligen kontakta VetidA via e-post (info@vetida).

Kontakta VetidA

SMS till 0702-51 31 24
Mail till info@vetida.se

Öppettider är tisdagar och onsdagar för hembesök. Vid akuta ärenden hänvisar jag i första hand till jourhavande veterinärer i området.

Följ Vetida på Facebook