Hembesök

Priset för ett hembesök består av tre delkostnader:

 1. Inställelseavgift – priset för att jag kommer hem till er.
  • Centrala Kristianstad (Innerstaden, Näsby, Gamlegården, Kulltorp, Möllebacken, Hammar, Hammarslund, Helgedal): 200 kr
  • Kristianstad Närområde (Balsby, Österslöv, Fjälkinge, Bäckaskog, Kiaby, Viby, Rinkaby, Horna, Norra Åsum, Gärds Köpinge, Vä, Skepparslöv, Önnestad, Färlöv, Bjärlöv, Fjälkestad): 300 kr
  • Övriga områden inom Kristianstad kommun: 350 kr
  • Bromölla, Östra Göinge, Hässleholm kommun: 400 kr
 2. Resekostnad – resetidskostnad och körersättning: 35 kr/påbörjad mil 
  • Debiteras ej i Centrala Kristianstad.
 3. Kostnad för tjänst – varierar beroende på undersökning/behandling.

Notera att det bara utgår en inställelseavgift och resekostnad oavsett hur många djur som behandlas per besök. Resekostnaden räknas från centrala Kristianstad. För hembesök i centrala Kristianstad utgår resekostnaden (nr 2).

Betalning sker via Swish i samband med besöket.

Besök hos samarbetspartner

Vid besök hos samarbetspartners debiteras varken inställelseavgift eller resekostnad utan du betalar endast för tjänsterna. Betalning sker via Swish i samband med besöket.

Tjänster

Veterinärundersökning: 500 kr
Utökad veterinär undersökning: 700 kr
Akutavgift: 150 kr

Hudutredning (1:a besöket, exklusive diagnostik och behandling): 700 kr
Hudutredning (återbesök): 450 kr

Beteendekonsultation (1:a besöket inklusive veterinärundersökning): 1300 kr
Beteendekonsultation (återbesök): 800 kr

Besiktning: 450 kr
Besiktning, kull: 400 kr
Besiktning+ Chipmärkning, kull: 450 kr
Besiktning + Vaccination, kull: 500 kr
Besiktning + Vaccination + Chipmärkning, kull: 600 kr

Vaccination: 350 kr
Vaccination i samband med annan åtgärd: 300 kr
Vaccination av 3 eller fler djur från samma hushåll: 300 kr
Vaccination, 2 vaccin till samma djur: 600 kr

Vaccination, HÄST, influensa: 450 kr
Vaccination, HÄST, influensa + stelkramp: 500 kr

EU pass: 450 kr

Chipmärkning: 350 kr

Avmaskningsintyg: 150 kr

Kloklippning i samband med besök: 100 kr annars 150 kr
Kloklippning i sedering: 800 kr

Nedklippning tovor: 1000-1500 kr beroende på tidsåtgång

Kemisk kastration av hanhund: 1250 kr

Kastration hankatt: 750 kr
Paketpris kastration hankatt, Chipmärkning + Vaccination: 1050 kr

Avlivning katt/liten hund (under 10 kg): 1000 kr
Avlivning mellanstor hund (10-25 kg) 1200 kr
Avlivning stor hund (över 25 kg) 1400 kr

Receptarvode vid besök 100 kr annars 150 kr

Avbokning för sent (senast 24 innan): 350 kr

Vid frågor eller för övriga prisuppgifter, vänligen kontakta VetidA via e-post (info@vetida).

Kontakta VetidA

SMS till 0702-51 31 24
Mail till info@vetida.se

Öppettider är tisdagar, onsdagar och lördagar. Vid akuta ärenden hänvisar jag i första hand till jourhavande veterinärer i området.

Följ Vetida på Facebook